Ашмар

Проглашено је 1001. године као и Кромдал на североистоку Руе а у непосредној близини и југоисточно од њега. Та два краљевства одувек су смартана братским јер су оснивачи испостава на тим местима била рођена браћа Кромвел и Ашик. А по Ашику и ово краљевство доби своје име.

На истоку првобитно су му се границе простирале до планине Забран а на југу до реке Велендар. Власт на северу ишла је свега око 20 километара а на западу се проширила највише и то око 100 километара.

Било је богатије храном, првенствено због речних улова на реци Велендар. Усољену рибу, да се не би кварила су потом великодушно делили са становницима Кромдала, који су им за узврат дозвољавали да ваде вулканске стене из Спаљене земље.

И сама земља би плоднија те стога за себе имаше и воће и поврће. Ипак повртарске културе нису делили са Кромдалом јер су их имали довољно само за себе.

Главни град краљевства јесте Тврдоград а у њему на свој престо први је сео Џилинден. На његову иницајтиву а у спомен Кромвела и Ашика, организовао је 1002. године свечаност са краљем Јолменом из Кромдала и његовим људима и ту су прогласили вечно пријатељство и братске везе оба краљевства.

У даљој историји, ове везе никада не беху раскидане јер, иако два краљевства, оба су деловала увек као једно, и у добру и у злу.