Карта Руе

Карта Руе не спада у посебну целину романа, али јесте одређена посебност. Све остале целине романа, тешко могу, али ипак могу (уз велику машту и визуелизацију), да се читају. Сама карта без осталих целина не значи ништа, до само једну измишљену земљу, односно планету. На њој су готово до најситнијих детаља уцртани и уписани сви географски и политички појмови који се помињу. Читањем романа, уз праћење карте, стиче се потпуни утисак о свету Руе. Обим планете износи око 4.032 километра и све удаљености и величине су у размери.

Карта Руе се налази у већ издатом првом делу романа (првој књизи) и налазиће се у другом и трећем делу. Доња слика приказује Карту Руе за први део романа.

У другом и трећем делу романа, карта Руе ће да буде допуњавана новим садржајем, како се радња у историји и у двадесет година црног раздобља буде одвијала.

 

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!