Контакт

За контакт молим Вас да се обратите поруком путем е-мејла:

romanoplanetirua@epskafantastika.in.rs

Приликом обраћања, молим Вас да погледате страницу ИНФОРМАЦИЈЕ, да бисте видели шта је потребно послати путем поруке.

Било би пожељно да на страници КОМЕНТАРИ оставите поруку да сте послали е-мејл, како бих брзо видео исти и поступио по њему.

Хвала.

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!