Кратка историја руанска

Кратка историја руанска је прва целина романа о планети Руа. Налази се у већ издатом првом делу романа и налазиће се у другом и трећем делу.

Кратка историја руанска је целина у којој је описана историја планете Руа од доласка/постанка Првобивствујућих на њу, па све до иза испуњења пророчанства Јоне Хадсона и слома ватреног цара Мардона. Траје 7400 година и обухвата 5 раздобља:

1. Раздобље прво, знано као и раздобље Првобивствујућих.

2. Раздобље друго, знано као и раздобље мира и вере.

3. Раздобље треће, знано као и раздобље краљевстава и ратова.

4. Раздобље четврто, знано као и раздобље узвишеног краља.

5. Раздобље пето, знано као и црно раздобље.

Раздобље прво је описано у првом делу романа (у првој књизи).  (кликни за више)

Рачуна се од доласка Првобивствујућих, па све до крвопролића и протеривања њихових лепих и наказних креација и одласка Првобивствујућих у заборав. Трајало је хиљаду година. Кроз цело ово раздобље планета Руа називана је Колевком од стране Првобивствујућих, али се то име изгубило са њиховим нестанком.

Прво раздобље је, не рачунајући црно раздобље, најкраће временски трајало, али због његовог утицаја на развој Руе и судбину њених становника, као и многих догађаја у целој краткој историји руанској, највише је и најопширније описано.

Раздобље друго биће описано у другом делу романа (у другој књизи).  (кликни за више)

Рачуна се од устоличења десет слободних краљевстава Руе 1001. године, њиховог ширења, па све до коначних успостављања међусобних граница 3000. године. Трајало је две хиљадe година и то беше један период мира међу краљевствима. То је раздобље и када се потомци Првобивствујућих раздвојише од наслеђа Првобивствујућих, јер почеше да верују у искривљену слику онога што су они некада били и представљали и када ударише темеље своје вере и основаше своју религију.

Раздобље треће биће, такође, описано у другом делу романа (у другој књизи). (кликни за више)

Почело је ратом, 3001. године, због једног догађаја (нећу још да Вам откријем), након чега су кроз читаво раздобље, међу људским краљевствима вођени ратови због многих разлога, а завршено је успоставом титуле узвишеног краља, 5000. године. Трајало је две хиљаде година.

Раздобље четврто у плану је да се опише, у трећем делу романа (у трећој књизи). (кликни за више)

Рачуна се од постанка титуле узвишеног краља 5001. године, који је био врховни краљ свих људских слободних краљевстава Руе. Ова титула је од почетка па до краја, увек припадала краљевима Ниреје. Раздобље је трајало све до 6954. године, када су се појавили Мурди из Грундебора, који почели да упадају са севера у краљевства људи и тиме означили крај раздобља.

Раздобље пето у плану је да се опише, такође, у трећем делу романа (у трећој књизи). (кликни за више)

Рачуна се од 6955. године, годину дана после појаве Мурда и када се Грундебор отворио и почео са све јачим упадима у људска краљевства. Трајало је све до 7400. године, шест година након слома ватреног цара Мардона. Завршетком кратке историје руанске, коју је шест година писао Тродор благочастиви, завршило се ово раздобље.

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!