Краљевства

Пошто се тренутно пише други део романа, сва краљевства планете Руе још увек нису детаљно разрађена у њиховим садашњим границама, нити њихова историја од формирања до краја петог (црног раздобља). А биће, како се прича буде одвијала.

Стога у овој секцији о краљевствима, речено је само оно што се већ зна, а то је стање приликом стварања краљевстава и њихових провобитних граница, на почетку другог раздобља.

Поред тога биће овлаш речено и о два краљевства Алдерона, односно Месечевог народа, која су створена стотину година након стварања људских краљевстава, о Грундебору, за чије постојање се сазнало на почетку петог раздобља и о црној кнежевини, домовини црних Алдерона.

На Руи постоји укупно 12 слободних краљевстава. Од којих су 10 људска, које настањују потомци Првобивствујућих и 2 краљевства Месечевог народа, које настањују Алдерони.

Поред њих постоји и Грундебор, који је у ствари царство.

И као задње постоји црна кнежевина, настала у трећем раздобљу, која је последица јачања црних Алдерона, који су се разликовали по изгледу од своје остале браће.

Слободна краљевства Руе су следећа:

 

 

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!