Лексикон појмова

Трећа целина сваке од књига романа јесте Лексикон појмова”.

У њему су обухваћени кратки описи ликова, места, предела, догађаја и свега осталога што ће у историји, причи и на карти да се помиње, а што намерно тамо није појашњавано како се не би изгубила суштина нарације, јер као што је речено, писац лично не воли претерана описивања, већ је више љубитељ праве акције, односно догађаја који утичу на срж сваког дела, па тако и овог. И прва и друга целина могу да се читају без лексикона, али он са њима чини једно тело и његово читање, како се на који непојашњен појам наиђе, чини да све буде занимљивије и јасније, обједињујући почетак и крај.

Једном речју лексикон даје историји и причи, а самим тим и целом роману, дубину и потпуни смисао. Поред наведеног, у циљу подсећања, у лексикону се налазе и сажеци одређених догађаја који се у првој и у другој целини романа нашироко помињу, а због евентуалног подсећања на нешто што је битно за даље читање.

Значи може да се каже да су појашњења појмова намерно издвојена у ову целину, како се не би изгубила суштина нарације у историји и двадесет година црног раздобља. Појмови су поређани по азбучном реду.

Из разумљивих разлога, као што су понављања и преплитања одређених појмова у више књига, исти ће да се налазе у сваком од лексикона који припада одређеној књизи, а како читалац не би морао да се враћа уназад и отвара неку другу књигу због нечега што се помиње у оној коју тренутно чита. Ипак, део појмова, који не утичу на радњу и дешавања, неће да буде понављан из простог ралога што бисмо тако дошли до тога да задња књига буде у већем састављена од појмова, а мање од радње.

Такође, како се радња буде одвијала у наредним књигама, а она буде оставила утицај на неки појам из претходних књига, он ће да буде допуњен.

У првом делу романа (првој књизи), који је већ издат, има укупно две стотине шезедесет и девет појмова.

У другом и трећем делу романа (други се тренутно пише, а трећи је тек у плану), видећемо колико ће да их буде, што зависи искључиво од пишчеве маште.

Примери из лексикона појмова из првог дела романа:

Галимар – краљ Ниреје и узвишени краљ Руе. Рођен је 6900. године, а погинуо 6980. године у својим поодмаклим годинама, када је пао са свог коња враћајући се из похода на Мурде на северним границама. Владао је од 6945. године до 6980. године. Био је припадник древне куће Лоним која је владала Нирејом од почетка четвртог раздобља 5001. године и предак Валимаров знан као и црноубица. За његове владавине, Грундебор је полако почео да се открива. Први пут су се појавили Мурди, које је он, будући да је имао као и сви краљеви Ниреје најјачу војну силу, гонио, убијао и враћао у њихове јазбине на крајњи север, па га је народ и прозвао тим именом. У његово време формиране су граничне утврде са сталном посадом ради одбране краљевства од организованих упада. Црно раздобље руанске историје, повезано са појавом Грундеборејаца, почиње за време његове владавине од 6955. године. Прича се да је управо он, због појаве Мурда на северним границама, наручио од Вилагора Менулита израду допуњене верзије религије и пророчанства Јоне Хадсона, које је као засебна глава било стављено у његовом делу Јона Хадсон, од мита до стварности”.

Зелено море – огромна травната равница, а због непрегледне траве зелене боје и доби свој назив. Налази се у јужном делу краљевства Болнор и на њеним источним крајевима смештен је град Урден. Дужине је око четири стотине тридесет километара, а ширине око стотину километара. У Другом рату против Брандова, на њеним источним деловима, 984. године одиграла се Битка очева и деце између Првобивствујућих, под вођством Чуламида и Алдерона под вођством Лема, Лима и Елинда, који су имали помоћ Првобивствујућег Ђерамиса.

Одани – ред правих потомака Првобивствујућих, како су сами себе називали. Малобројан ред, као неко тајно друштво, издвојено од свих дешавања на Руи, не мешајући се у друштвено политичке прилике. Дешавало се ипак, да се понекада умешају, опет тајно, у виду убистава или уклањања из јавног живота оних који су претстављали опасност по оно што су чували, било да је та опасност била уништење чуваног или његова физичка или умна измена зарад неке користи. Чували су одређена знања и реликте прошлости који су припадали Првобиствујућима и нису никоме, ван њиховог реда, дозвољавали било какво знање о томе. Једна од највећих ризница њихових знања била је тајна подземна библиотека у којој су сачувани оригинални записи из бродског дневника Џона Хартстона, који су погрешно сматрани првобитним и неизмењеним пророчанством и религијом Јоне Хадсона. Стрпљиво су се припремали и очекивали почетак испуњења пророчанства, како би спремно и активно учествовали у тим догађајима, ишћекујући избављење и телесно духовну везу са својим прецима, Првобиствујућима. Реду је припадао и Фалмунд, који је на крају петог раздобља пронашао Олмунда, обучавао га и помогао му у испуњењу пророчанства.

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!