О роману

Роман о планети Руа је роман епске фантастике, са примесама научне фантастике, поготово на почетку и крају. Роман је замишљен да, ако све иде по плану, буде у три књиге, односно три дела, од чега је до сада издат први део, то јест прва књига.

Делови романа:

1. Први део – Раздобље прво и почетак пропасти (књига издата).   кликни за више

2. Други део – Раздобље друго,треће и тешке године (књига се пише).   кликни за више

3. Трећи део – Раздобље четврто, пето и испуњење пророчанства (књига у плану).   кликни за више

За почетак и за онога ко се пита, Руа је планета која је некада од стране Првобивствујућих називана Колевком. То је мала планета са дванаест слободних краљевстава (десет краљевстава људи и два краљевства месечевог народа) од којих једно, Ниреја, јесте главно краљевство и има титуларног узвишеног краља целе Руе.

Концепција овог пишчевог скромног романа осмишљена је да буде састављена из, како је речено, три књиге, које истовремено у себи имају по три целине.

Прва целина сваке књиге биће Кратка историја руанска” (кликни за више), која као историјско штиво хронолошки описује главне догађаје од доласка Првобивствујућих на планету Руа, коју су они испочетка звали Колевка, па све до краја црног раздобља, када буде извојевана коначна победа над ватреним царем Мардоном од стране потомака Првобивствујућих и Месечевог народа.

Многима можда неће да се свиди ова целина, јер будући историја, има много ликова, година, места, догађаја, а све је испричано, неко би рекао сувопарно, без емоција и осећања и може да буде прилично тешко за праћење, јер је заиста потребно да се чита лагано и да се са пажњом прати све. Али у томе и јесте бит, да она изгледа као стварна историја, која обухвата седам хиљада четири стотине година, а подељена је у раздобља (задњих шест година јесте писање историје и владавина Олмунда под којим се враћа права религија и када се спознаје право порекло Руанаца).

Друга целина сваке књиге биће прича, један вид авантуре и сплета догађаја која се зове Двадесет година црног раздобља” (кликни за више) и дешава се у задњих двадесет година црног раздобља Руе.

У њој се говори о завршном делу црног раздобља када се коначно силе ватреног цара Мардона из Грундебора, на крајњем северу, отворе и поплаве све јужно од Плам планине, гутајући пред собом сва краљевства људи. У њој се говори о очајној борби потомака Првобивствујућих за опстанак, све до победе и обнове руанских краљевстава под узвишеним краљем Олмундом, који је испунитељ древног пророчанства, а уз помоћ Месечевог народа, представника реда Оданих и људских предака који су се сплетом чудних околности ту нашли.

Трећа целина сваке књиге биће Лексикон појмова” (кликни за више) у коме су обухваћени кратки описи ликова, места, предела, догађаја и свега осталога што ће у историји, причи и на карти да се помиње, а што намерно тамо није појашњавано како се не би изгубила суштина нарације, јер као што је речено, писац лично не воли претерана описивања, већ је више љубитељ праве акције, односно догађаја који утичу на срж сваког дела, па тако и овог. И прва и друга целина могу да се читају без лексикона, али он са њима чини једно тело и његово читање, како се на који непојашњен појам наиђе, чини да све буде занимљивије и јасније, обједињујући почетак и крај.

Једном речју лексикон даје историји и причи, а самим тим и целом роману, дубину и потпуни смисао. Поред наведеног, у лексикону се налазе и сажеци одређених догађаја који се у првој и у другој целини романа нашироко помињу, а због евентуалног подсећања на нешто што је битно за даље читање.

Из разумљивих разлога, као што су понављања и преплитања одређених појмова у више књига, исти ће да се налазе у сваком од лексикона који припада одређеној књизи, а како читалац не би морао да се враћа уназад и отвара неку другу књигу због нечега што се помиње у оној коју тренутно чита. Ипак, део појмова, који не утичу на радњу и дешавања, неће да буде понављан из простог ралога што бисмо тако дошли до тога да задња књига буде у већем састављена од појмова, а мање од радње.

Такође, како се радња буде одвијала у наредним књигама, а она буде оставила утицај на неки појам из претходних књига, он ће да буде допуњен.

И задње, што ће опет да се налази у свакој књизи, јесте Карта Руе” (кликни за више), где је готово до најситнијих детаља уцртано и уписано све што се помиње у причи и историји и што ће читаоцу да олакша сналажење и оријентацију током читања. Карта је направљена сразмерно и све удаљености, као и величине река, планина и пустиња и свега осталог су у правој размери. Обим планете Руе на карти износи око четири хиљаде тридесет и два километра. Карта Руе не спада у целину, али може да се рачуна као одређена посебност, која без осталих целина има врло мало или нимало значаја (без карте могу, додуше теже, да се читају остале целине, али карта не може ништа да каже о целинама без њиховог читања).

Такође, због занимљивости, а и необичности, прва и друга целина, односно историја и прича нису написане одвојено, већ се поглавља преплићу, тако да се час крећемо историјом, а онда скачемо на причу, па са приче на историју и тако до краја. Писац се нада да читаоци неће да замере овом роману и његовој концепцији, те да ће овакав начин нарације да им буде занимљив.

Сви књиге заједно, са свим целинама у њима, чиниће јединствени роман под називом Роман о планети Руа”.

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!