Целине

Роман о планети Руа је подељен у три целине. Исто тако, свака од три књиге романа, садржи/садржаће у себи делове сваке од целина.

Целине су следеће:

1. Кратка историја руанска (кликни за више).

2. Двадесет година црног раздобља (кликни за више).

3. Лексикон појмова (кликни за више).

4. Карта Руе (кликни за више).

Кратка историја руанска обухвата историју Руе у периоду од 7400 година. Подељена је на раздобља, којих има пет.

Двадесет година црног раздобља је прича у задњих двадесет година тог раздобља, које је у ствари пето раздобље.

Лексикон појмова је скуп свих појмова који се помињу у роману, односно у његовим књигама. У њему су детаљно објашњени ликови, догађаји, географија, политичке ствари и све остало што се налази или ће да се налази у прве две целине. Појмови су намерно издвојени у ову целину, како се не би изгубила суштина нарације у историји и двадесет година црног раздобља и поређани су по азбучном реду.

Карта Руе је графичка карта на којој је представљена планета Руа са свиме ониме што се помиње у њој (географски појмови, краљевства, границе, градови….). Она није посебна целина, као претходне три, јер само гледањем у њу ништа не може да се схвати о роману, али ипак представља одређену посебност, која има огроман значај када се прати кроз читање осталих целина.

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!